Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným orgánem fakulty. Pravomoce akademického senátu jsou vymezeny § 26 a § 27 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a Statutem PEF MENDELU v Brně. Akademický senát je volen dle Volebního řádu AS PEF MENDELU a jedná podle Jednacího řádu AS PEF MENDELU v Brně.

 • Volební řád AS PEF MENDELU (účinnost od 23. 6. 2020)
 • Jednací řád AS PEF MENDELU (účinnost od 1. 11. 2020)
 • Zákon o vysokých školách (účinnost od 01. 07. 1998)

  Návod k připojení k online AS PEF MENDELU (MS Teams) - online jednání a diskuse.


  Pracovní termíny jednání Akademického senátu PEF MENDELU vč. Akademické obce PEF MENDELU v roce 2023, viz níže. Standardní čas jednání senátu je v pondělí od 10.00, pokud nebude upřesněno jinak. Místem konání (Akademický senát PEF MENDELU) je Zasedací místnost Děkanátu PEF MENDELU.

  • 19. června
  • 10. července
  • 11. září
  • 16. října
  • 17. října, Akademická obec PEF MENDELU, od 16.45 hod.
  • 27. listopadu